free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

Itálie

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

Italská republika (Repubblica Italiana)

1.2. Rozloha

301 338 km2

Území s tektonicky činným podložím: 28 026 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Celkový počet obyvatel Itálie: 60 574 609 (konec října 2010)

Hustota na km2: 201 (konec října 2010)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 58,7 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

- v roce 2009 se v Itálii narodilo 568.857 dětí a zemřelo 591.663 osob

- celkový přirozený přírůstek obyvatelstva tak byl v roce 2009 záporný: - 22 806 obyvatel

- porodnost v roce 2009 (na tisíc obyvatel): 9,5

- úmrtnost v roce 2009 (na tisíc obyvatel): 9,8

- komplexní přírůstek (včetně migrace) v roce 2009: 295 260 (0,5%)

- počet obyvatel Itálie se zvýšil jen díky migraci, přičemž podíl cizinců v Itálii se meziročně zvýšil na 7% z celkového počtu trvale žijících obyvatel (r.2008: 6,5 cizinců na 100 obyvatel)

Věková struktura k 1.lednu 2007-2010 (údaje v %)

Rok Věková kategorie
0-14 let 15-64 let 65 a více let
2007 14.1 66.0 19.9
2008 14.0 65.9 20.0
2009 14.0 65.8 20.1
2010 14.0 65.7 20.2

1.5. Národnostní složení

98 % občanů Itálie se hlásí k italské národnosti;

další jazykové a etnické skupiny:

- německá (Alto Adige),

- slovinská (Friuli - Venezia Giulia),

- francouzská (Valle d´Aosta),

- cikánské (rómská, sintská),

- africké, asijské

Pozn.: Itálie patří k cílovým zemím z hlediska migračních toků a k 31.12. 2009 mělo v Itálii dlouhodobé povolení k pobytu 4 223 800 cizinců (tedy 7% ze 60 340 000 rezidentních obyvatel Itálie; v r. 2008: 6,5%).

1.6. Náboženské složení

97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání,

1,5 % se hlásí k valdenské evangelické církvi,

ostatní jsou především muslimové a příslušníci dalších vyznání

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

italština, v oblastech se zvláštní autonomií rovněž:

němčina (Alto Adige/Südtirol, neboli Jižní Tyrolsko),

slovinština (Friuli - Venezia Giulia),

francouzština (Valle d´Aosta)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

20 regionů (obdoba krajů), 103 provincií (obdoba okresů), 8.100 obcí

hlavní město: Řím (Roma) - 2,800.000 obyvatel

Největší italská města

Město Počet obyvatel
1 Roma 2.748.809
2 Milano 1.311.741
3 Napoli 960.082
4 Torino 908.960
5 Palermo 656.358
6 Genova 608.769
7 Bologna 378.823
8 Firenze 369.037
9 Bari 319.896
10 Catania 295.155

Zdroj: ISTAT, 30.4.2010

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Euro

Společná evropská měna byla v Itálii zavedena 1.1. 2002.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní a církevní svátky:

1. ledna - Nový rok

6. ledna - Tři králové

- pohyblivé velikonoční svátky

25. dubna - Den osvobození

1. května - Svátek práce

2. června - Založení Italské republiky

15. srpna - Nanebevstoupení

1. listopad - Všech svatých

8. prosince - Neposkvrněné početí

25. a26. prosince - vánoční svátky

V jednotlivých italských městech se slaví dále církevní svátky zasvěcené patronům daného města:

Milán – sv. Ambrož – 7.prosince

Florencie – sv. Jan – 24.června

Řím – sv. Petr a sv. Pavel – 29.června

Neapol – sv. Gennaro - 19.září

Prodejní doba ve velkých obchodních domech je zpravidla 9.00 - 13.00, 16 - 20.00/22.00 hod. Obchody jsou takto otevřeny i v sobotu. Hypermarkety mívají po dobu letního času otevřeno po celý den i v neděli.

Obvyklá prodejní doba menších obchodů: 9.00-13.00 a 16-19.30, zavírací den pondělí dopoledne. Obchody s potravinami otevírají dříve a zavírací den je čtvrtek odpoledne.

Tyto údaje jsou velmi orientační, protože každý obchodník si může stanovit otevírací dobu podle svého uvážení. Rozdíly vycházejí z velikosti a umístění, roční doby a cestovního ruchu.

V Itálii předepisuje zákon, že každý obchodník musí vydat pokladní blok nebo jiný daňový doklad a zákazník je povinen jej při namátkové kontrole ze strany finanční policie předložit. Za porušení předpisu ukládá finanční policie nemalou pokutu jak majiteli podniku, tak i spotřebiteli.

Restaurace mají v poledne otevřeno cca od 12.30. Od 15.00 do cca 19.30 je pauza a otevírá se pak až večer. V restauracích platí zákaz kouření (zákon č. 3 z 16.1. 2003).

Obvyklá pracovní doba v úřadech a na ministerstvech je od 9.00, 9.30 do 13.00 hod. V odpoledních hodinách začíná provoz od 15.00, 15.30 do 19.00 hod. Úřední hodiny bývají v mnoha případech omezeny pouze na dopoledne.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti v obchodním společenském styku v Itálii se příliš neliší od zvyklostí v ČR. Obchodníci v Itálii oceňují rychlou odpověď na své dotazy a očekávají, že na jejich korespondenci bude reagováno alespoň potvrzením o přijetí. Formální oblečení lze v každém případě doporučit. Obchodní schůzky jsou nezbytnou součástí rozvíjení kontaktů a dochvilnost je od cizinců automaticky očekávána. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že sami Italové dochvilní příliš nejsou.

Ve srovnání s Čechy přecházejí Italové rychleji do neformálního oslovování jménem a do tykání. Nicméně první kontakty jsou zpravidla formální, přičemž Italové dbají na používání akademických titulů (u vysokoškoláků je tradiční oslovení "Dottore" v případě absolventů technických škol "Ingegnere") a pracovních funkcí, jimiž se odlišuje hierarchické postavení pracovníků firem.

Při obchodním jednání se vyplácí nechat italské zákazníky zpočátku vést rozhovor, protože přímočarost obchodního rozhovoru může působit stroze a úsečně. To neodpovídá italské kultuře, která je uvolněná. Italové z našeho pohledu působí až „upovídaně“. Ostatně zejména angličtina ve srovnání s italštinou působí stroze a je mnohem „méně košatá“.

Je samozřejmě dobré se vyhnout negativním komentářům o Itálii. Naopak Italové ocení kladné a upřímné poznámky o italském umění, kultuře, stylu, kuchyni nebo hudbě.

Znalost angličtiny je mezi italskými zástupci firem relativně dobrá, zejména pokud jde o větší podniky. Nicméně používání italštiny může být velkou konkurenční výhodou při obchodování s menšími firmami a ve styku se starší generací. Na severu Itálie jsou autonomní oblasti, v nichž obyvatelstvo hovoří také německy a francouzsky.

Běžná pracovní doba v Itálii začíná od 8-9 hod do 13 hod, následuje polední přestávka, a pokračuje od 14:30 do 17:30 -19 hod.

Pravidelně bývají v měsíci srpnu uzavřeny z důvodu “čerpání celostátní dovolené” velké průmyslové podniky, úřady, obchodní domy a různé provozovny služeb občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená.

Naopak muzea, kulturní památky, církevní chrámy, hrady, zámky, výstavy mívají v období prázdnin prodloužené otevírací hodiny a vychází maximálně vstříc návštěvníkům Itálie. Do kostelů nelze vstupovat s odhalenými rameny a v krátkých kalhotách.

Vatikánská muzea jsou otevřena zdarma každou poslední neděli v měsíci.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění v Itálii a ostatních zemích EU je velmi složitá a zahrnuje řadu variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace lze nalézt na webu Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je, když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva základní a nejčastější případy pobytů.

„Nevýdělečný“ pobyt

Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjede do některé ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. jako student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

„Výdělečný“ pobyt

Jiná – a podstatně komplikovanější – je situace, kdy člověk vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna; www.vzp.cz

Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění se svou zdravotní pojišťovnou.

Zdravotní péče v Itálii odpovídá evropským standardům. Jsou patrné rozdíly v poplatcích a čekací době mezi soukromými a veřejnými zařízeními.

Pokud jde o hrazení nákladů zdravotní péče v minulosti, platilo doporučení před každou cestou do Itálie uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci (tzv. cestovní zdravotní pojištění). Bezplatná lékařská péče byla českým občanům dříve poskytnuta jen při první pomoci ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích bylo poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EUR na den, podle typu zařízení a péče. Vzhledem k tomu, že od zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění uběhla relativně krátká doba, některá zdravotnická zařízení v Itálii s touto změnou nemusí být obeznámena. I z tohoto důvodu lze nadále doporučit sjednání „cestovního zdravotního pojištění“, které navíc může mimo jiné pokrývat i některé výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Itálii má zastoupení CzechTrade (od roku 2000 v Miláně), České centrum (od roku 2005 v Římě, v roce 2010 přesunuto do Milána) a CzechTourism (od roku 2007 v Miláně).

K 30.6.2008 byl v Miláně uzavřen Generální konzulát ČR, v jehož bývalém sídle vznikl tzv. Český dům a v něm sídlí České centrum, CzechTrade, CzechTourism a honorární konzulát.

České centrum Milán

MgA. Václav Šedý

ředitel

Via Giovanni Battista Morgagni 20

20 129 Milano

Tel. 0039/02 29411242

Fax 0039/02 29411188

E-mail ccmilan@czech.cz

www.czechcentres.cz/rome

CZECHTRADE

Dr.ssa Ivana Třosková

vedoucí zahraniční kanceláře

Via Giovanni Battista Morgagni 20

20 129 Milano

Tel. 0039/02 29532109

Fax 0039/02 29511702

E-mail milano@czechtrade.cz

www.czechtradeoffices.com

CzechTourism

Dott. Luboš Rosenberg

ředitel

Via G. B. Morgagni 20

20 192 Milano

Tel. 0039/02 742 01 626

Fax 0039/02 294 04 401

E-mail: info-it@czechtourism.com

www.czechtourism.cz, www.turismoceco.it

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Karabiníci: 112

Policie: 113

Hasiči: 115

Pomoc motoristům – automotoklub: 116

První pomoc: 118

1.18. Internetové informační zdroje

Národní agentura pro podporu investic a rozvoj firem (Invitalia): www.invitalia.it

Obchodní rejstřík Itálie: www.registroimprese.it

Úřad vlády: www.governo.it

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie: www.esteri.it

Poslanecká sněmovna: www.camera.it

Senát: www.senato.it

Úřad pro ochranu hosp. soutěže : www.agcm.it

Italský statistický úřad (ISTAT) : www.istat.it

Ministerstvo financí : www.mef.gov.it

Ministerstvo vnitra : www.mininterno.it

Ministerstvo zdravotnictví : www.salute.gov.it

Ministerstvo ekonomického rozvoje: www.sviluppoeconomico.gov.it

Ministerstvo práce a sociální politiky www.lavoro.gov.it

Italské pošty : www.poste.it

Internetové adresy italských regionů :

Valle d`Aosta : www.regione.vda.it

Veneto : www.regione.veneto.it

Emilia Romagna : www.regione.emilia-romagna.it

Friuli-Venezia-Giulia : www.regione.fvg.it

www.madeinfriuli.com

www.friulionline.com

Liguria : www.regione.liguria.it

Lombardia : www.regione.lombardia.it

Piemonte : www.regione.piemonte.it

Toscana : www.regione.toscana.it

Trentino-Alto Adige : www.regione.taa.it; www.provinz.bz.it

Abruzzo : www.regione.abruzzo.it

Basilicata : www.regione.basilicata.it

Calabria : www.regione.calabria.it

Campania : www.regione.campania.it

Lazio : www.regione.lazio.it

Marche : www.regione.marche.it

Molise : www.regione.molise.it

Puglia : www.regione.puglia.it

Sardegna : www.regione.sardegna.it

Sicilia : www.sicily.infcom.it

Umbria : www.regione.umbria.it

1.19. Adresy významných institucí

Podnikatelské svazy, obchodní a hospodářské komory

V Itálii existuje pět typů podnikatelských sdružení:

1. obchodní komory

2. průmyslové unie

3. asociace malého průmyslu

4. profesní svazy

5. smíšené bilaterální komory

ad 1. Obchodní komory (C.C.I.A.A.)

Nejvýznamnějším institucionálním článkem v rámci italské firemní sféry je síť provinčních obchodních komor (přesný název Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - v překladu Obchodní, průmyslová, řemeslná a zemědělská komora, zkratka C.C.I.A.A.), s povinným členstvím pro všechny firmy. C.C.I.A.A. se staly univerzálními “obchodními úřady”, v jejichž rámci si podnikatelé “pod jednou střechou” vyřizují veškeré záležitosti spojené např. se změnou společníků firmy, vydáváním průvodní dokumentace k exportním zásilkám, vyhledáváním obchodních partnerů, účastí na podnikatelských misích, seminářích atd.. Aktualizovaný adresář provinčních komor je možné nalézt na internetu na www.camcom.it.

ad 2. Průmyslové unie

Průmyslové unie jsou asociace s dobrovolným členstvím, zahrnující různé průmyslové obory v daném regionu nebo provincii (např. Unione Industriali della Provincia di Udine). Průmyslové unie mají stejné logo (orlice na ozubeném kole) a jsou členem Generální konfederace italského průmyslu - zkrác. Confindustria. Confindustria by se dala přirovnat ke Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kompletní adresář je možno nalézt na internetu na www. confindustria.it. V některých oblastech došlo k sjednocení průmyslových unií několika měst, například v regionu Lazio se sjednotily průmyslové unie Říma, Rieti, Frosinone a Viterbo do asociace, která se jmenuje UNINDUSTRIA.

ad 3. Asociace malého a středního podnikání (API)

Asociace malého a středního podnikání/průmyslu (Associazione delle Piccole e Medie Industrie - zkratka A.P.I.) jsou dobrovolné instituce vždy v rámci provincie sdružující tzv. malé průmyslové podniky (obvykle do 10-15 zaměstnanců). Jejich oborové zaměření není limitováno. Jsou členem Italské konfederace malého a středního průmyslu (CONFAPI - Confederazione della Piccola e Media Industria). Jejich seznam je možno nalézt na internetu na www.confapi.it.

ad 4. Oborové svazy (Associazione di categoria)

Oborové svazy si kladou za cíl posilovat rozvoj daného odvětví - členství je dobrovolné a jsou zpravidla ustavovány na celonárodní úrovni s menšími organizačními jednotkami v jednotlivých oblastech.

ad 5. Smíšené bilaterální komory

Smíšené bilaterální komory jsou ustavovány běžně jako dobrovolná sdružení průmyslových, výrobních nebo obchodních firem mezi 2 zeměmi - např. Italsko-česká obchodní a průmyslová komora v Praze (CAMIC) nebo v Itálii pak Obchodní komora Itálie - Česká republika (kontakty na obě smíšené komory - viz níže).

Nejdůležitější adresy :

INVITALIA – (obdoba CzechInvest v ČR)

www.invitalia.it

SIMEST s.p.a.

Corso Vittorio Emanuele II, 323 – 00186 Roma

www.simest.it

Gruppo SACE – Societá di assicurazione per le imprese esportatrici a partecipazione statale (obdoba EGAP v ČR)

Piazza Poli 37/42 - 00187 Roma

www.sace.it

CONFINDUSTRIA (Generální konfederace italského průmyslu)

Viale dell´Astronomia, 30

00 144 Roma

www.confindustria.it

CONFCOMMERCIO (Konfederace obchodu a služeb)

Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo

Piazza G.G. Belli, 2

00 153 Roma

www.confcommercio.it

ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (Asociace italských bank)

Piazza del Gesu, 49

00 186 Roma

www.abi.it

ANIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

(Asociace obchodních pojišťoven)

Via della Frezza, 70

00 186 Roma

www.ania.it

Confagricoltura - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL‘AGRICOLTURA

(Sdružení italských zemědělců)

Corso Vittorio Emanuele, II/101

00 186 Roma

www.confagricoltura.it

UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (Svaz italských obchodních průmyslových komor)

Piazza Sallustio, 21

00 187 Roma

www.unioncamere.it

ASSOCAMERESTERO – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all‘Estero

Viale Regina Margherita, 279

00198 Roma

www.assocamerestero.it

AGENZIA DELLE DOGANE (celní správa)

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

www.agenziadogane.it

AGENZIA ENTRATE (daňová správa)

www.agenziaentrate.it

ISTAT (Italský statistický úřad)

www.istat.it

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (CAMIC)

Čermákova 7

120 00 Praha 2

www.camic.cz

Obchodní komora Itálie - Česká republika

CAMERA DI COMMERCIO ITALIA - REPUBBLICA CECA
viale Fulvio Testi 11
20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
tel. +39 02 61866714 - fax +39 02 61866710
camcomitceca@tiscali.it; info@camcom-italo-ceca.it

Adresy některých deníků:

IL SOLE-24 ORE (hlavní ekonomický deník v Itálii, vydavetel: Generální konfederace italského průmyslu)

www.ilsole24ore.com

MILANO FINANZA (další významný ekonomický deník v Itálii, se zaměřením na finanční trhy)

www.milanofinanza.it

LA REPUBBLICA

www.repubblica.it

LA STAMPA

www.lastampa.it

CORRIERE DELLA SERA

www.corriere.it

Adresy vybraných ministerstev:

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ A FINANCÍ

MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze

www.mef.gov.it

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE

MISE – Ministero dello Sviluppo Economico

www.sviluppoeconomico.gov.it

MINISTERSTVO DOPRAVY A INFRASTRUKTUR

MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

www.mit.gov.it

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSKÝCH, LESNICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH POLITIK

MIPAAF– Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

www.politicheagricole.it

MAE - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Ministero degli Affari Esteri (hovorově „Farnesina“ nebo také „Esteri“)

www.esteri.it

zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade