free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

Nizozemsko

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

1.2. Rozloha

Rozloha Nizozemska je 41.527 km2, z toho:

Pozn: 26 % území Nizozemska leží pod úrovní mořské hladiny.

Rozloha zámořských území (ostrovů v Karibském moři) je: Aruba 193 km2, Bonaire 288 km2, Curaçao 444 km2, Saba 13 km2, St. Eustatius 21 km2, St. Maarten 34 km2

13% území Nizozemska je zastavěno (domy, silnice, železnice, průmyslové areály). To je nejvíce v celé EU. Na druhém místě co do zastavěnosti je Belgie s 10% (zdroj Eurostat).

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel Nizozemska (2011):

Hustota obyvatelstva (2011):

Míra ekonomické aktivity (2011; vyjadřuje podíl zaměstnaných a nezaměstnaných ve věkové kategorii 15-65 let ):

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva ( 2010):

Demografické složení (2011):

1.5. Národnostní složení

Národnostní složení (2011):

Složení obyvatelstva jiné než nizozemské národnosti:

Podle země původu:

1.6. Náboženské složení

Poslední dostupné údaje jsou za rok 2009.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

úřední jazyk:

nejčastěji používaný cizí jazyk:

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nizozemsko se dělí na dvanáct vyšších územně správních celků - provincií, které jsou řízeny provinčními stavy a radami v čele s komisaři jmenovanými královnou.
Nejnovější provincie Flevoland byla zřízena 1.1.1986 na vysušeném území - polderu v někdejším Zuiderském moři.

Provincie (hlavní město):

Zeeland (Middelburg)
Limburg (Maastricht)
Noord-Brabant (´s-Hertogenbosch; zkráceně Den Bosch)
Zuid Holland (´s-Gravenhage; zkráceně Den Haag)
Nord-Holland (Haarlem)
Flevoland (Lelystad)
Gelderland (Arnhem)
Overijssel (Zwolle)
Drenthe (Assen)
Friesland (Leeuwarden)
Groningen (Groningen)
Utrecht (Utrecht)

Hlavní město Nizozemska je Amsterdam (741.329 obyvatel)
- aglomerace Amsterdamu: 1.123.318 obyvatel

Sídelní město královny, parlamentu a vlády: ´s-Gravenhage; zkráceně Den Haag (475.580 obyvatel)
- aglomerace Den Haagu: 620.336 obyvatel

Další velká města:

Rotterdam (588.700 obyvatel)
Utrecht (288.700 obyvatel)
Eindhoven (210.860 obyvatel)

10. října 2010 byla provedena konstituční reforma tzv. Nizozemských Antil, které jako takové přestaly existovat. Ostrovy Curacao a St. Maarten se staly autonomními územími v rámci Nizozemského království spolu s ostrovem Aruba, který tento statut získal již v roce 1987. Ostrovy Bonaire, St. Eustatius a Saba jsou po reformě speciálními municipalitami Nizozemska. Tyto speciální municipality tvoří nyní tzv. Karibské Nizozemsko.

Nizozemské království se tedy skládá ze čtyř území: Nizozemska (evropská a karibská část) a autonomních území (ostrovů) Aruba, Curacao a St. Maarten.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EURO = 100 centů

Pozn.: Od 1. 1. 1999 je NL členská země EMU; do 28. ledna 2002 byl v platnosti nizozemský gulden.

Autonomní území mají svou měnu fixovanou pevně na USD

Autonomní území Aruba: Aruban Florin (AWG); 1 USD = 1,79 AWG

Autonomní území Curacao a St. Maarten: Nizozemsko-antilský guilder (NAG); 1 USD = 1,79 NAG

NAG má platit až do roku 2012, poté má být zaveden tzv. Caribbean guilder.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nizozemský kalendář obsahuje celkem 10 svátků (public holidays), které jsou :

* Podle tradice se den královny slaví v den narozenin princezny Juliany (matky současné královny Beatrix).

Pracovní doba: Délku pracovní doby nelze jednoznačně vymezit; je předmětem každoročního tripartitního jednání a liší se i podle jednotlivých odvětví. Zásady pro stanovení pracovní doby definuje Zákon o pracovní době (Arbeidstijdenwet), který stanoví maximální 9ti hodinovou denní pracovní dobu (maximálně 45 hodin týdně) s min. 30 minutovou přestávkou na oběd. Nicméně v určitých případech a ve vymezených hranicích umožňuje uzavírat mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zvláštní dohody.

Otevírací doba obchodů: V Nizozemsku platí určitá omezení otevírací doby. Můžeme se zde setkat s řadou místně podmíněných odlišností v tom, kdy mají obchody, banky a pošty otevřeno.

Obchodní domy a obchody s průmyslovým a dalším zbožím jsou otevřeny většinou od 9.00 (10.00) do 18.00 hod. Výjimku tvoří pondělí, kdy velká část nizozemských obchodů otevírá později, většinou v 11.00 hod. (v některých případech až ve 13.00 hod.) a naopak, v tzv. "nákupní dny" (což jsou např. v Haagu čtvrtek, v Rotterdamu pátek) je ve večerních hodinách otevřeno až do 21.00 hod. Obchody s potravinami a supermarkety (např. řetězce Albert Heijn, C1000 a další) mají v pracovní dny otevřeno od 8.00 hod. do 20.00 hod. (někdy i do 22.00). V sobotu je většina obchodů otevřena do 17.00 až 18.00 hod a zejména v centru větších měst jsou některé obchody otevřeny i v neděli.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nizozemsko nevybočuje z běžných evropských norem. Pro jednání je nutno se velmi pečlivě připravit a předpokládat věcné a detailní dotazy. Převládá logický způsob uvažování; je oceňována rychlost odpovědi a operativnost. Nizozemci jsou obecně hodnoceni jako velmi zdatní obchodníci. Drží slovo, resp. ústní dohody jsou respektovány. Velké podniky a banky kladou důraz na „etiketu", u malých a středních podniků převládá neformální přístup. Při oslovování během obchodních jednáních se tituly a funkce nepoužívají. Používání titulů na vizitkách je rozšířenější než v anglosaských zemích, ale absence titulu na vizitce neznamená, že její majitel není absolvent vysoké školy. Nizozemci mají velmi rádi kávu, kterou doporučujeme nabízet při všech obchodních jednáních (nikoliv ale "tureckou kávu", která se v Nizozemsku běžně nekonzumuje). Standardní „pauza na kávu" během pracovního dne je v 10,30. Nizozemci mají některé pro nás zvláštní stravovací návyky - např. k obědu, který nemusí být teplý a často se skládá pouze ze sendvičů, si někteří s oblibou dávají mléko nebo acidofiní mléko (karnemelk).

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané, cestující do Nizozemska, musí mít s sebou evropský průkaz zdravotního pojištěnce, který předloží lékaři při ošetření v případech nezbytně nutné péče.
Pokud pobývají v Nizozemsku delší dobu např. za účelem práce nebo dlouhodobého pobytu, musí si před odjezdem z ČR vyřídit u své zdravotní pojišťovny příslušný formulář E 101, se kterým se poté zaregistrují u místní zdravotní pojišťovny (např. CZ Tilburg).
Další nutný krok pro přístup ke zdravotní péči v Nizozemsku při dlouhodobém pobytu spočívá v registraci u „domácího lékaře" v okolí bydliště (huisarts; seznamy jsou k dispozici v pojišťovnách nebo lze nalézt podle poštovního směrovacího čísla na internetu: www.huisartsen.nl).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum

Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam14 JA Den Haag
Tel.: +31 (0)10 225 17 13
E-mail: cchaag@czech.cz

CzechTourism Amsterdam
World Trade Center
Strawinskylaan 517
1077 XX Amsterdam
Tel.:0031 (0)20 575 30 14
Fax: 0031 (0)20 575 30 15
E-mail: info-nl@czechtourism.com


CzechTrade Nizozemsko
Rue du Trône 60
1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 213 94 62
Mobile: +420 724 334196
E-mail: netherlands@czechtrade.cz

Agentura CzechInvest v Nizozemsku zastoupena není.
1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie, hasiči, záchranná služba: 112 (emergency)
Policie (běžný kontat pro jiné než naléhavé případy): 0900 8844
Policie ze zahraničí: +31 343 57 8844

1.18. Internetové informační zdroje

Nizozemská veřejná a státní správa

Rozcestník na jednotlivé úřady státní a veřejné správy je následující:

http://www.government.nl/Subjects/Links_to_the_Netherlands

Další státní instituce

Banky a ostatní finanční instituce

Nizozemská centrální banka, DNB http://www.dnb.nl
Amsterdamská burza cenných papírů http://www.aex.nl
ABN AMRO banka http://www.abnamro.com
Rabobank http://www.rabobank.nl
ING Group http://www.inggroup.com

Nizozemská turistická informační kancelář (v Praze) http://www.holandsko.cz

Aruba

http://nl.aruba.com/

Curacao, St. Maarten

www.gov.an

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a komor, podnikatelských svazů a institucí pro podporu obchodu

Působící v ČR:

Nizozemsko-česká obchodní komora
Nádražní 25
150 00 Praha 5
Tel: +420-257 473 740
Fax: +420-257 473 744
www.nlchamber.cz

Smíšená obchodní komora Czech-Neth Business Support (CNBS)
Dlouhá 16
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 312 545
E-mail: info@cnbs.eu
www.cnbs.eu

V NL:

Vereniging van Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland (VVK)
Sdružení obchodních a průmyslových komor v Nizozemsku
Postbus 265
3440 AG Woerden
Tel.: 0031(0)348 426 911
Fax: 0031 (0)348 424 368

http://www.kvk.nl/

V Nizozemsku existuje 12 regionálních obchodních komor - Kamer van Koophandel (KvK; do konce roku 2007 jich bylo 21).
KvK jsou pověřeny vedením Obchodního rejstříku (Handelsregister).
V následujícím přehledu uvádíme některé významné komory:

KVK Amsterdam
De Ruyterkade 5
Postbus 2852
1000 CW Amsterdam
Tel.: 0031-(0)20-531 40 00
Fax: 0031-(0)20-531 47 99
E-mail: info@amsterdam.kvk.nl, kbrouwer@amsterdam.kvk.nl


KVK Noord-Nederland (zahrnuje Groningen)
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Poštovní adresa: Postbus 134, 9700 AC Groningen
Tel: +31 (0)50 520 58 88
Fax: +31 (0)50 526 48 52
E-mail: info@groningen.kvk.nl

KVK Rotterdam
Blaak 40
Poštovní adresa: Postbus 450, 3000 AL Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 402 77 77
Fax: +31 (0)10 414 57 54
E-mail: info@rotterdam.kvk.nl, E-mail: jvis@rotterdam.kvk.nl

KVK Den Haag
Koningskade 30
2596 AA Den Haag
Poštovní adresa: Postbus 29718, 2502 LS Den Haag
Tel.: +31 (0)70 328 71 00
Fax: +31 (0)70 324 06 84
E-mail: vestdenhaag@kvk.nl, E-mail: pdirkzwager@denhaag.kvk.nl

KVK Limburg
Pierre de Coubertinweg 5 (Business Park De Geusselt)
Postbus 1920
6201 BX Maastricht
Tel. +31 (0)88 9876 200
Fax +31 (0)88 9876 205
E-mail: info@limburg.kvk.nl

KVK Brabant (zahrnuje např. Eindhoven a také Tilburg, který je dlouhodobě aktivní ve spolupráci s ČR)
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Poštovní adresa: Postbus 735, 5600 AS Eindhoven
Tel.: +31 (0)40 232 39 11
Fax: +31 (0)40 244 95 05
E-mail: info@eindhoven.kvk.nl

KVK Midden-Nederland (zahrnuje Utrecht - spolupráce s HK Brno)
Kroonstraat 50, Utrecht
Poštovní adresa: Postbus 48, 3500 AA Utrecht
Tel.: +31 (0)30 23 96 600
Fax: +31 (0)30 23 12 804
E-mail: service@middennederland.kvk.nl,wschraverus@utrecht.kvk.nl

Některé oborové svazy a další významné instituce:

Nederlandse Verbond van de Groothandel - (Svaz nizozemských velkoobchodníků)
Adriaan Goekooplaan 5
2517 JX Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-354 68 11
Fax: 0031-(0)70-351 27 77
www.nvg.nl

VNO-NCW - (Svaz nizozemského průmyslu a zaměstnavatelů)
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-349 03 49
Fax: 0031-(0)70-349 03 00

www.vno-ncw.nl


FME-CWM - (Sdružení podniků v kovo- a elektrotechnickém průmyslu, elektronice a příbuzných odvětvích)
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Tel.: 0031-(0)79-353 11 00
Fax: 0031-(0)79-353 13 65
http://www.fme.nl

Metaalunie - (Sdružení malých a středních podniků v kovoprůmyslu)
Einsteinbaan 1
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Tel.: 0031-(0)30-605 33 44
Fax: 0031-(0)30-605 31 22
E-mail: verlinden@metaalunie.nl

Netherlands Council for Trade Promotion
Bezuidenhoutseweg 181
Postbus 10
2501 CA The Hague
Tel.: 0031-(0)70-344 15 76
Fax: 0031-(0)70-385 35 31
E-mail: councils@nchnl.nl

EVD (TPO)
Bezuindenhoutseweg 181
Postbus 20105
2500 EC The Hague
Tel.: 0031-(0)70-778 89 21
Fax: 0031-(0)70-385 80 97
E-mail: midden-oost-europa@info.evd.nl
www.evd.nl
www.hollandtrade.com

zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade