free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

Polsko

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

1.2. Rozloha

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Hustota obyvatel:

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek se v posledních letech snížil na minimum a v r. 2009 činil 0,1%. Dlouhodobá demografická prognóza Polska až do roku 2035 je krajně nepříznivá. V roce 2020 se počítá s poklesem počtu obyvatel o 250 tis. ve srovnání se současností a v r. 2035 by počet obyvatel Polska měl poklesnout až pod 36 milionů.

1.5. Národnostní složení

Před druhou světovou válkou bylo Polsko mnohonárodnostním státem. Poláků bylo méně než 70%, Ukrajinci tvořili 14%, Židé 9%, Bělorusi a Němci po 3%. Dnes je Polsko homogenním státem s 97% podílem obyvatel polské národnosti (včetně Slezanů). Německá menšina, zejména kolem Opole, činí asi 170 tis. obyvatel. Bělorusové, v počtu asi 50 000, žijí na východě Polska kolem Bialystoku, Ukrajinců je přes 30 000 (v Podkarpatském vojvodství). Podle Ústavy jsou ještě uznanými národními menšinami Arméni, Češi (v městě Zelov a kolem Střelína, Litevci, Rusové, Slováci (v Malopolsku) a Židé. Vedle národnostních menšin byl přiznán statut etnických menšin Karaimům, Lemkům, Romům a Tatarům.

Národnostní složení podle sčítání lidu v r. 2002:

1.6. Náboženské složení

Svobodu vyznání v Polsku garantuje ústava a doplňující zákon o svobodě vyznání (zákon Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319). Pouze 6% Poláků se deklaruje ateisty, nevěřícími či nerozhodnými. Církev, a to zejména římsko-katolická má velký vliv jak v politice, kultuře, tak každodenním životě. K římsko-katolickému náboženství se hlásí 89% Poláků, tj. 33,7 mil. osob. K pravoslaví náleží kolem půl milionu osob, k některému z protestantských vyznání kolem 150 tis.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

(Vzhledem k velké německé minoritě je v Opolském vojvodství druhým, tzv. pomocným jazykem němčina celkem v 27 gminách. Obdobné postavení má v 7 gminách Podleského vojvodství běloruština.)

Z cizích jazyků většina mladých Poláků ovládá angličtinu. Dobrá znalost angličtiny je i na centrálních úřadech a ve velkých, většinou mezinárodních firmách. Přesto přes polovina Poláků podle průzkumu TVP uvádí, že nemluví žádným cizím jazykem. 22% uvádí znalost ruštiny, 20% angličtiny, 14% mluví německy.

Znalost polštiny však otvírá dveře při obchodních jednáních, tak i v každodenní konverzaci.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Od 1.1.1999 je v platnosti nové trojstupňové teritoriální rozdělení státu, jehož jednotkami jsou województwa (vojvodství-kraje), powiaty (okresy) a gminy (obce). Představitelem státní moci ve vojvodství je vojvoda, nejvyšším zástupcem samosprávy ve vojvodství je maršálek. Okresy a obce jsou samosprávné. V čele okresu je starosta, nějvyšším představitelem obce je fojt (wójt), města burmistr nebo prezident (ve velkých městech).

Ke konci roku 2009 bylo Polsko rozděleno na 16 vojvodství, 379 okresů (z toho 65 měst s právy okresu) a 2478 obcí. Polské obce oproti obcím v ČR jsou zpravidla větší, spíše odpovídají obvodům pověřených obecních úřadů.

Ze statistického hlediska EU je Polsko rozděleno do 6 regionů (NUTS 1), 16 vojvodství (NUTS 2), 66 subregionů (NUTS 3). Býv. NUTS 4 (dnes LAU 1 - local administrative units) jsou okresy a NUTS 5 (LAU 2) obce.

RegionVojvodstvíHl. město
Południowo-zachodniDolnoslezské
Opolské
Wrocław
Opole
Północno-zachodniLubuské
Velkopolské
Západopomořanské
Gorzów Wlkp. (Zielona Góra - sídlo sejmiku)
Poznań
Szczecin
PółnocnyKujavsko-pomořanské
Pomořanské
Varmiňsko-mazurské
Bydgoszcz (Toruń - sídlo sejmiku)
Gdańsk
Olsztyn
CentralnyLodžské
Mazovské
Łódź
Warszawa
PołudniowyMalopolské
Slezské
Kraków
Katowice
WschodniLublinské
Podkarpatské
Podleské
Svatokřížské
Lublin
Rzeszów
Białystok
Kielce

V Polsku je celkem 897 měst, z toho 39 má nad 100 tisíc obyvatel. Polská města vytvářejí dnes aglomerace, která známe ze západní Evropy. Největší aglomerací je tzv. Slezská konurbace, která zahrnuje konglomerát 19 obcí s celkovým počtem obyvatel 2,2 mil. Následující tabulka uvádí největší polská města podle počtu obyvatel v administrativních hranicích i v aglomeracích (v tis. ob.):

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní a prodejní doba (neplatí stoprocentně):

Během vánočních svátků (25.-26.12.) a velikonoc je uzavřena i většina restaurací.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Především je třeba brát v úvahu hluboké katolické založení Poláků a z toho vyplývající silné postavení katolické církve, které je patrné např. ve vzájemném vztahu politiky a církve, ve způsobu slavení náboženských svátků (v kontrastu s profánností českých Vánoc a Velikonoc), vliv církve především v základním školství apod.

V mezilidských a společenských kontaktech je patrná okázalá galantnost mužů vůči ženám a prokazovaná úcta vůči společenskému postavení partnera. Oblíbené jsou pracovní snídaně (10.00-12.00 hod.), obědy (14.00-16.00 hod.), večeře (19.00 – 22.00 hod.).

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V PL dobře funguje síť soukromých nemocnic, státní zařízení jsou na nižší úrovni než v ČR. I přes přistoupení Polska do EU se český občan může setkat - zvláště v periferních částech země - s potížemi při uznávání zdravotního pojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum Varšava
ředitelka: Mgr. Pavla Foglová
Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Polsko
Tel.: 0048/22 6297 271
Fax: 0048/22 6283 320
E-Mail úřadu: ccwarszawa@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/warsaw

CzechTrade
ředitel: Jiří Banot
ul. Koszykowa 18
00-555 Warszawa
Polsko
Tel.: 0048/22 52 51 887, 0048/ 22 52 51 871
Fax: 0048/22 52 51 875
E-mail: warsaw@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.pl

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
ředitelka: Ivana Bílková
Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Polsko
Tel.: 0048/22 6292 916
Fax: 0048/22 6279 555
E-mail: bilkova@czechtourism.cz
Web: www.czechtourism.com

Přepravní společnosti

ČSA
ředitel v Polsku: Krzysztof Baranowski
Czech Airlines
Nabielaka 6/1
00-743 Warszawa
Tel.: 0048/22 559 39 30
Fax: 0048/22 559 39 38
E-mail: warsaw@czechairlines.pl
Web: www.czechairlines.pl

LOT ( Okęcie)
Web: www.lot.com
rezervace + informace
info letiště OK
Tel: (+48/22) 650 45 14,
Fax: (+48/22) 846 09 34

ČD
ředitel v Polsku: Zbyszek Wacławik
Grzybowska 4 lok. 3
00-131 Warszawa
Tel.: 0048/22 380 33 90
Fax: 0048/22 380 33 90
E-mail: sekretariat@kolejeczeskie.pl
Web: www.kolejeczeskie.pl

PKP (W-wa Centralna)
Web: www.pkp.pl
rezervace on-line: https://bilet.intercity.pl/irez/

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Informace o telefonních číslech 118 913

1.18. Internetové informační zdroje

Vyhledávací servery:

Všeobecné informační portály:

Byznysové právní a finanční portály:

Komory a agentury:

B2B databáze:

Mapy:

Ostatní:

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo hospodářství
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warszawa
T: 00 48 22 6935000
F: 00 48 22 6286808
E-mail: mg@mg.gov.pl
www.mg.gov.pl

Ministerstvo financí
Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
T: 00 48 22 694 55 55
E-mail: kancelaria@mofnet.gov.pl
www.mf.gov.pl

Ministerstvo státního majetku
Ministerstwo Skarbu Państwa
Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
T. 00 48 22 695 80 00
F: 00 48 22 695 90 00
E-mail: minister@msp.gov.pl
www.msp.gov.pl

Ministerstvo zemědělství
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30
00-930 Warszawa
T: 00 48 22 623 10 00
F: 00 48 22 623 27 50
E-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
T: 00 48 22 521 28 88
F: 00 48 22 521 28 88
E-mail: wi@ms.gov.pl
www.ms.gov.pl

Ministerstvo infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury
Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
T: 00 48 22 630 10 00
F: 00 48 22 630 11 16
E-mail: info@mi.gov.pl
www.mi.gov.pl

Hlavní statistický úřad
Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodleglości 208
00-925 Warszawa
T: 00 48 22 608 30 00
F: 00 48 22 608 38 69
E-mail: dane@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl

Celní služba
Centrum Informacji Służby Celnej
Bielska 47a
43-400 Cieszyn
T: 00 48 33 857 62 51
E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

Celní tarif
Taryfa Celna
www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Clo/TaryfaCelna

Polská národní banka
Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
T: 00 48 22 653 10 00
F: 00 48 22 620 85 18
E-mail: listy@nbp.pl
www.nbp.pl

Hospodářská komora PR
Krajowa Izba Gospodarcza
Trębacka 4
00-074 Warszawa
T: 00 48 22 630 96 00
F: 00 48 22 827 46 73
E-mail: kig@kig.pl
www.kig.pl

Arbitrážní soud
Sąd Arbitrażowy
Trębacka 4
00-074 Warszawa
T: 00 48 22 827 47 54
F: 00 48 22 827 94 01
E-mail: info@sakig.pl
www.sakig.pl

Státní agentura pro zahraniční investice
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
T: 00 48 22 334 98 00
F: 00 48 22 334 99 90
E-mail: post@paiz.gov.pl
ww.paiz.gov.pl

Polské ústředí pro zkoušení a certifikaci
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Kłobucka 23 A
02-699 Warszawa
T: 00 48 22 464 52 00
E-mail: pcbc@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

Úřad hlavního veterináře
Glówny Inspektorat Weterynarii
Wspólna 30
00-930 Warszawa
T: 00 48 22 623 20 89
F: 00 48 22 623 14 08
E-mail: wet@wetgiw.gov.pl
www.wetgiw.gov.pl

Státní hygienický ústav
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Chocimska 24
00-791 Warszawa
T: 00 48 22 542 14 00
F: 00 48 22 849 74 84
E-mail: pzh@pzh.gov.pl
www.pzh.gov.pl

Úřad pro veřejné zakázky
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
T: 00 48 22 458 77 01
F: 00 48 22 458 77 00
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

Korporace pro pojišťování exportních úvěrů
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Sienna 39
00-121 Warszawa
T: 00 48 22 356 83 00
F: 00 48 22 313 01 19
E-mail: kontakt@kuke.com.pl
www.kuke.com.pl

Burza cenných papírů
Giełda Papierów Wartościowych
Książęca 4
00-498 Warszawa
T: 00 48 22 628 32 32
F: 00 48 22 628 17 54
E-mail: gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Poznaňské mezinárodní veletrhy
Miedzynarodowe Targi Poznańskie
Głogowska 14
60-734 Poznań
T: 00 48 61 869 20 00
F: 00 48 61 869 29 99
E-mail: info@mtp.pl
www.mtp.com.pl

Polská veletržní komora
Polska Izba Przemysłu Targowego
Głogowska 26
60-734 Poznań
T: 00 48 61 866 15 32
F: 00 48 61 866 10 53
E-mail: info@polfair.com.pl
www.polfair.com.pl

Generální ředitelsví silnic a dálnic
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Żelazna 59
00-848 Warszawa
T: 00 48 22 375 88 88
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Česko-polská obchodní komora
Czesko-Polska Izba Handlowa
ul. Janáčkova 10
702 00 Ostrava
tel: 00 420 596 612 230
fax: 00 420 596 612 231
cpok@opolsku.cz
www.opolsku.cz

zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade