free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

Recko

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

1.2. Rozloha

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Dle předběžných výsledků posledního sčítání obyvatel má Řecko 10 787 960 obyvatel.

Poznámka: Oficiální sčítání se provádí každých 10 let, poslední proběhlo v květnu 2011, konečné výsledky však budou zveřejněny v 2. pol. 2012 a demografické analýzy v r. 2013.

1830*

1920

2001**

2008

2009

2010

2011**

Počet obyvatel (v mil.)

0,753

5,016

10,964

11,214

11,262

11,305

10,788

Zdroje: Řecký statistický úřad (EL.STAT.), Eurostat
Poznámka: Vývoj počtu obyvatel souvisí také se změnami hranic novodobého Řecka.
* vznik samostatného Řeckého státu po čtyřech stoletích osmanské vlády
** počet obyvatel dle oficiálního sčítání obyvatel

Hustota obyvatel na km2:

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek legálního obyvatelstva:

Demografické složení obyvatelstva:

Věková struktura:

Průměrná délka života:

Úmrtnost:

Porodnost:

Zdroj: Eurostat

1.5. Národnostní složení

Jedinou oficiálně uznávanou národnostní menšinou v zemi je menšina muslimská, do níž se řadí Turci, Pomáci a Rómové. V roce 2010 bylo v Řecku registrováno 527 tis. muslimů (4,7 % obyvatel).

Odhaduje se, že v zemi je přes 1 mil. imigrantů z Evropy (zejm. Albánie, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko), Asie (zejm. Pákistán, Afghánistán, Gruzie, Indie, Filipíny, Sýrie, Bangladéš, Arménie, Čína) a Afriky (zejm. Egypt, Nigérie, Etiopie), z nichž jen necelá polovina je registrována u místních úřadů. Počet zejména ilegálních imigrantů se neustále zvyšuje.

1.6. Náboženské složení

Religiozita zůstává vysoká (zejména na venkově), církev má významné postavení a vliv ve společnosti.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

K 1. 1. 2011 byla zavedena rozsáhlá reforma územně samosprávního členění Řecka.

Územně samosprávními celky 1. stupně jsou města a obce v čele s volenými starosty či předsedy městských a obecních úřadů, jejichž počet činí 325. S ohledem na velký počet ostrovů představuje každý ostrov (byť sebemenší) samostatný územní celek.

Územně samosprávné celky 2. stupně představuje 13 regionálních (krajských) úřadů vedených volenými předsedy (mandát volených zastupitelů je 5 let). Regionální úřady se staly základním územně samosprávním článkem ekonomického rozvoje země a převzaly část odpovědnosti za veřejné zdravotnictví a regionální projekty infrastruktury.

Orgány místní samosprávy jsou právními subjekty veřejného práva a jsou po správní i finanční stránce autonomní. Znamená to, že mají svá práva a povinnosti, svůj majetek, svůj rozpočet a své zaměstnance.

V rámci státní správy je 13 samosprávních regionů podřízeno 7 decentralizovaným administrativním celkům, jejichž generální tajemníci jsou do funkce jmenováni vládou.

Zcela zvláštní správní jednotkou je tzv. mnišská komunita na hoře Athosu „Agion Oros". Vstup na toto území je povolen pouze osobám mužského pohlaví na základě zvláštního povolení, které vydává MZV Řecka v Athénách nebo v Thessaloniki/Soluni.

Hlavní město:

Další významná města:

Pozn.: počty obyvatel dle předběžných výsledků sčítání obyvatelstva v r. 2011

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

Další svátky:

Náboženské svátky, které jsou současně dny pracovního klidu:

Obvyklá prodejní a pracovní doba:

Stejně jako ve většině zemí jižní Evropy tak i v Řecku je v horkých letních měsících obvyklá doba poledního klidu, která je zákonem stanovena od 14:30 do 17:00 hodin. V posledních letech však využívání poledního klidu výrazně kleslo a připomíná ho již jen prodejní doba obchodů.

Prodejní doba začíná obvykle v 9 hod. V obchodech se střídají „krátké“ (pondělí a středa do 15 max. 17 hod.) a „dlouhé“ (úterý, čtvrtek, pátek do 20 až 21 hod. s přestávkou mezi 14 a 17 hod.) dny. V sobotu zavírají obchody v 15 či 16 hod. V supermarketech a velkých obchodních řetězcích je prodejní doba celodenní – ve všední dny od 8 do 21 hod., v sobotu od 8 do 20 hod. V neděli jsou obchody (s výjimkou turistických zón a některých minimarketů) zavřené.

Pracovní doba je 8hodinová. Na ministerstvech je nejčastější pracovní doba od 7:30 do 15:30 hod. Privátní sektor začíná většinou kolem 9 hod. a nekončí dříve než v 17 hod. (výjimkou není ani pracovní doba od 10 do 18 hod.).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Řekové vždy vynikali jako zdatní obchodníci. Zakládají si na své slavné starověké historii a na výdobytcích, které přinesla světu. Projev respektu a zájmu o minulost i současnost Řecka může být významným prvkem obchodního jednání. 400 let turecké nadvlády, která se začala hroutit od roku 1821, je naopak považováno za dobu temna. Přes viditelné zlepšování v řecko-turecké relaci je třeba při diskuzích o Turecku zachovat zdrženlivost.

Temperament a emotivnost vnímání může vést rychle do krajních pozitivních či negativních extrémů. Při jednání se nedoporučuje spěch, nátlak, přemlouvání a projevy nadřazenosti. Zároveň je nutno mít zejména při úvodních jednáních na paměti, že Řekové jsou výborní řečníci. Nezbytným předpokladem úspěchu je cílevědomost a obezřetnost (včetně dostatečného ověření skutečné solidnosti firmy).

Nedoporučuje se začínat jednání před 9:30 hod. Je třeba počítat s pozváním na vydatnou pozdní večeři, která může (zejména v létě) začínat v době, kdy se již Středoevropané běžně ukládají ke spánku. Nelze se také divit pozvání na 23 hod. do baru na skleničku.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občan ČR má po předložení Evropské karty zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec státní pojišťovny I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění), která je od r. 2011 začleněna do tzv. E.O.P.Y.Y. (tzv. Jednotný systém poskytování zdravotnických služeb). Je ovšem nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků.

Pohotovostní službu poskytují řecké státní nemocnice. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je třeba, aby pacient upozornil lékaře, že chce být ošetřen jako pojištěnec I.K.A./ E.O.P.Y.Y.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Řecku nepůsobí Česká centra, CzechTrade ani CzechInvest. Smlouva se společností Travel Media Applications (TMA), která zastupovala v Řecku agenturu CzechTourism, byla ke dni 1. 2. 2012 z české strany vypovězena. Původní spojení:

Travel Media Applications (TMA)
50, Sfingos
117 45 Neos Kosmos – Athens
tel.: 0030 210 9374050,-052
fax: 0030 210 9374051
web: www.tma.travel

Bližší informace na www.CzechTourism.com.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade