free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

Slovensko

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

1.2. Rozloha

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V roce 2010 se v SR narodilo 60 410 živých dětí (o 807 méně než v roce 2009) a zemřelo 53 445 osob (o 532 více než v roce 2009). Přirozený přírůstek obyvatelstva se oproti roku 2009 v roce 2010 snížil o 1 339 osob na 6 965 osob. Zahraniční migrací získala v roce 2010 SR 3 383 osob.

K 31.12.2010 měla SR 5 435 273 obyvatelů.

1.5. Národnostní složení

Ke slovenské národnosti se hlásí 85,8 % obyvatelstva, k maďarské 9,7 %, k romské 1,7 %, k české 0,8 % (celkem 44 620 osob), k rusínské 0,4 % a k ukrajinské 0,2 %.

1.6. Náboženské složení

V SR je celkově 4 521 549 věřících (tj. 84,1 % obyvatel), z nichž 82 % se hlásí k římskokatolické církvi (68,9 % obyvatel), 8,2 % k evangelické církvi augšpurského vyznání (6,9 % obyvatel), 4,8 % k řeckokatolické církvi (4,1 % obyvatel), 2,4 % k reformované křesťanské církvi (2,0 % obyvatel) a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel). Bez vyznání je 13 % obyvatel.

Celkově je na Slovensku registrováno 15 církví a náboženských společností.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

V roce 2009 byla schválena nová právní úprava pro státní jazyk. Od 1. září 2009 platí zákon 318/2009 Z.z. o státním jazyku.

Úředním jazykem je jazyk slovenský (mateřský jazyk pro 83,9 % obyvatel). Druhým nejpoužívanějším jazykem, a to hlavně v jižních oblastech Slovenska, je jazyk maďarský (mateřský jazyk pro 10 % obyvatel). Dalšími používanými jazyky jsou romský , rusínský a český ( pro 0,9 % obyvatel, 48 200 osob).

Podle platného zákona SR o používání jazyků národnostních menšin mohou příslušníci národnostní menšiny používat v úředním styku svůj mateřský jazyk v případě, že jejich počet v obci činní nejméně 20 %. V současnosti probíhají diskuse o snížení hranice 20% pro používání jiného než státního jazyka.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Od roku 1996, kdy byl přijat zákon o administrativním členění, je SR rozdělena na osm samosprávních krajů (Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Žilinský, Trenčanský, Trnavský a Banskobystrický) a 79 okresů. Samosprávní kraj je nezávislou samosprávní jednotkou SR.

Hlavním městem SR je Bratislava s počtem obyvatel 446 819. K dalším velkým městem patří Košice (240 915), Prešov (92 687), Nitra (87 357), Žilina (86 685),) a Banská Bystrica (84 919).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od 1.1.2009 se základní peněžní jednotkou stalo euro.

Byl stanoven konverní kurz 30,1260 Sk za euro.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

Dny pracovního klidu

Obvyklá pracovní doba je 8,5 hodiny, běžná prodejní doba od 8 do 18 hod., v sobotu a neděli obvykle od 8 do 12 hod. Obchodní domy mají otevřeno v sobotu a v neděli, OD Tesco je otevřen nepřetržitě 24 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Slovensko nepatří k zemím, vyznačujícími se speciálními zvyklosti při obchodních jednáních. Lze konstatovat, že průběh jednání se nevymyká způsobům uplatňovaným v ČR. Po vstupu SR do EU se postupne eliminují zvyklosti, kdy sjednané obchodní dohody mnohdy nebyly dodrženy a právní vymahatelnost byla velice nízká. I přesto však je zejména v oblastech veřejných zakázek přetrvávající korupce. Obecně se doporučuje obezřetnost a písemné sjednávání obchodních podmínek.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

K 31. 12. 2005 skončila platnost formuláře E111. Nahrazuje jej evropský průkaz zdravotního pojištění, který vystavuje zdravotní pojišťovna na dobu pěti let. Občan ČR, tak jako občan každého jiného státu EU, musí před cestou do SR požádat svou zdravotní pojišťovnu o vydání zdravotního průkazu platného v EU - E 101 resp. E 102

Před cestou do Slovenské republiky je vhodné se komerčně připojistit. V roce 2005 byl přijat zákon č. 567/2005 Z.z., kterým se doplňuje zákon č. 544/2002 Z.z., o Horské záchranné službě ve znění zákona č. 515/2003 Z.z. a o změně dalších zákonů. Uvedená novela zpoplatňuje některé záchranné akce v horských oblastech Slovenska.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum Košice

Rázusova 13
P.O.BOX E-10
042 40 Košice
tel.: 00421-(0)55-6231801-2
fax: 00421-(0)55-6231799
e-mail: cckosice@czech.cz
web: www.czc.sk

České centrum Bratislava

Hviezdoslavovo nám.8
814 99 Bratislava
P.O.BOX 348
tel.: 00421-(0)2-59203347
e-mail: ccbratislava@czech.cz
web: www.czc.sk

CzechTourism


Hviezdoslavovo nám. 7

811 01 Bratislava 1
tel.: 00421-(0)2-55645064
fax: 00421-(0)2-55645065

(pozn.: CzechTrade ani CzechInvest nemají na Slovensku svá zastoupení.)

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Úřad vlády SR
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava

Národní rada SR
Nám. A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava

Ministerstvo zahraničních věcí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade