free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

švédsko

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

1.2. Rozloha

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Koncem roku 2006 žilo v zemi 490 254 lidí starších než 80 let, do věkové skupině 18–64 let patřilo 61,4 % občanů. Švédsko patří mezi země s nejdéle žijícím obyvatelstvem, podíl skupiny nad 65 let činí 17,4 %.

1.5. Národnostní složení

Složení obyvatelstva podle místa původu
Region původuPočet občanů
Švédsko 8 621 261
Ostatní země severní Evropy 158 872
EU mimo severské země 106 164
Ostatní evropské země 38 685
Afrika 32 513
Severní Amerika 13 057
Jižní Amerika 15 900
Asie 98 857
Oceánie 2 231
Bez státní příslušnosti 6 050
Neznámého původu 19 667
Celkem cizinci 491 996

Celkem tvoří cizinci 5,4 % obyvatelstva.

V roce 2010 byl počet občanů pocházejících z České republiky/Československa odhadován na 7 300 osob. Nejpočetnějšími minoritními skupinami z hlediska země původu jsou přistěhovalci z Finska (1 172 tis.), z Iráku (118 tis.), Srbska/Cerné hory (75 tis.), Polska (67,5 tis.), Iránu (59,9 tis.), Bosny a Hercegoviny (56,1 tis.), Německa (47,8 tis.), Dánska (46 tis.), Norska (43,8 tis.) a Turecka (40,8 tis.).

1.6. Náboženské složení

Dle informace švédského Statistického úřadu není tento údaj s ohledem na ochranu osobních údajů sledován.

Složení obyvatelstva z hlediska vyznání podle starších publiikovaných dat:

1. ledna 2000 došlo k odluce církve od státu, jehož přímým důsledkem byla ztráta obecního statusu, který před tímto datem farnosti měly.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Ve Švédsku existují dva stupně místních úřadů (vlád):

Území Švédska je rozděleno na 290 komun a 21 regionů (na způsob našich krajů), z nichž dva mají formu vlastních samospráv: Skane a Västra Götaland. 1. ledna 2005 byla vytvořena jednotná organizace, která monitoruje zájmy nižších správních celků, poskytuje jim služby, radí a koordinuje jejich aktivity.

Další informace administrativně-správního charakteru jsou k dispozici na všeobecných informačních serverech www.sweden.se, www.si.se, demografické a sociální údaje na serveru Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí www.social.ministry.se.

Největší švédská města
počet obyvatel
Stockholm 864 324
Göteborg 520 374
Malmö 302 835
Uppsala 200 000
Linköping 147 334
Norrköping 130 623
Helsingborg 130 620

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Zahraniční měny nelze používat v maloobchodním styku (banky a směnárny směňují všechny konvertibilní měny), v příhraničních oblastech s Norskem lze platit norskými korunami. V menších hotelích není běžně akceptováno € jako platidlo, větší hotely přijímají €, ale přepočítávají v denním kurzu na SEK a odečítají provizi (cca 10 %). Malé obchody inkasují USD nebo € obvykle za lichvářskou provizi.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Ve Švédsku se slaví všechny významné křesťanské svátky. Specifikem země je, že před svátky a po nich dochází k útlumu pracovní aktivity. To platí zejména v letních měsících a kolem vánoc.
V roce 2012 jsou v kalendáři tyto svátky:

* nejde o oficiální svátek, ale banky mají omezenou pracovní dobu

Protože většina církevních svátků je pohyblivých, je třeba uvedené informace pro další léta ověřit na http://www.timeanddate.com/calendar/index.html?year=2007&country=21.

Provoz v obchodech se řídí jejich velikostí. Supermarkety, hypermarkety a větší řetězce (např. ICA) mají prodejní dobu zpravidla od 08 do 22 hod. 24hodinový provoz mají některé prodejny rychlého občerstvení (např. 7 eleven, některé provozovny McDonald´s a pouliční stánky v letních měsících), ostatní obchody jsou obvykle otevřeny do 20 hodin. V prodejnách potravin lze nakoupit i další zboží spotřební povahy. Nepotravinové obchody jsou otevřeny většinou do 18 hodin, ale ve většině z nich je upravena provozní doba v letních měsících. Velké obchody a nákupní centra mají vesměs otevřeno do 20 hodin. Často nebývá provoz přerušen ani o svátcích a ve dnech volna. V letních měsících však může být, zejména mimo velká města, omezen provoz služeb. Provoz většiny restaurací končí kolem půlnoci, bary a hudební provozovny jsou otevřeny (zejména o víkendech) do ranních hodin.

Upozorňujeme na provoz bank, jejichž pobočky mají stejnou pracovní dobu jako ústředí, tj. v pracovních dnech do 16–17 hodin. Směnárny (z nichž doporučujeme Forex) mají prodlouženou prodejní dobu a většinou jsou otevřeny i v sobotu. Na mnoha místech jsou v provozu fungující peněžní automaty, které akceptují všechny běžné platební karty (s možnou výjimkou AmEx), v případě nejasností nebo nesrozumitelnosti je jedinou „záchranou“ stisknutí tlačítka „avbryt“, které přeruší transakci a karta je vrácena. Automat je nekompromisní při trojnásobném zadání špatného kódu a jednání o vrácení karty je složité a často končí neúspěšně. Některé automaty mají nastavenou minimální částku k výběru (například 500 SEK). Prodejny jízdenek nejsou povinny přijmout bankovky s vyšší hodnotou než 100 SEK z důvodu ochrany bankovek hologramem - turnikety nemají čtecí zařízení.

Omezený provoz mají lékárny. Doporučuje se vybavit se před cestou základními léky.

Aktuální kursy valut lze nalézt například na adrese www.forex.se.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Švédsko je standardní evropská země a proto se společenská kultura v této zemi příliš neliší od české. Čeští podnikatelé by měli počítat s tím, že Švédové nejsou tak otevření jako Češi a může být proto obtížné s nimi navázat užší osobní kontakt. Na druhé straně lze počítat s jejich vysokou seriózností a snahou, plnit dohodnuté podmínky obchodu, byť by byla dohoda pouze ústní. Totéž se doporučuje dodržovat i na české straně, jinak si podnikatel sám uzavře cestu k dalším obchodům.

Při osobním jednání je vhodné počítat s časovou přesností místního protějšku - na akademickou čtvrthodinkou není dobré se spoléhat. Jednání bývají věcná, Švédové neradi ztrácejí čas planými hovory.

Vzhledem k rozsahu problematiky doporučujeme prostudovat webovou stránku ZÚ www.mzv.cz/stockholm, kde je zveřejněn text Švédsko pro obchodníky a turisty, který podrobně popisuje místní zvyklosti, odlišnosti a specifika prostředí a mentality.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud lékaři předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Počítejte s tím, že se ve Švédsku ve většině případů za péči připlácí. Může proto po vás být vyžadováno zaplacení účtu v hotovosti/platební kartou. Je třeba se raději předem zeptat na předpokládané náklady ošetření. Upozorňujeme, že případný převoz zpět na území České republiky není kryt ze zdravotního pojištění a musíte si jej sami zaplatit.

Turistům a krátkodobým cestovatelům/podnikatelům doporučujeme uzavřít komerční cestovní pojištění a nezapomenout doma Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Bližší informace vám poskytne Centrum mezistátních úhrad, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, Tel: +420 236 033 411; Fax: +420 222 734 951, Email: info@cmu.cz ; www.cmu.cz.

Upozorňujeme na stránky Evropské komise, kde naleznete zajímavé informace o právech občanů a praktické tipy z následujících oblastí: zdraví, práce a důchod, cestování, život v zahraničí, vzdělávání a mládež, rodina, nakupování. Stránky jsou dostupné v češtině (http://ec.europa.eu/youreurope/ - klikněte na odkaz „Občané“).

Užitečné informace najdete na www.forsakringskassan.se (stránky jsou dostupné i v angličtině) nebo na stránkách Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, v části „Služby pro veřejnost“ – „Užitečné informace“ (www.mzv.cz/stockholm).

V případě nouze si můžete přivolat záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112 (z pevné linky i mobilního telefonu).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum
sídlí na stejné adrese jako ZÚ
ředitelka ČC Stockholm - Marcela Straková
Tel.: 0046-(0)8-4404218, 238
Fax: 0046-(0)8-4112855
E-mail: ccstockholm@czech.cz

CzechTrade
ředitel zahraniční kanceláře
sídlí na stejné adrese jako ZÚ
Tel.: 0046-(0)8-4404232
E-mail: stockholm@czechtrade.cz

CzechTourism Scandinavia

sídlí na stejné adrese jako ZÚ

ředitelka Lucie Vallin, tel. 0046-(0)8-4404 221, 239
E-mail: info_se@czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Předvolba ze zahraničí 0046-, při volání ve Švédsku s výjimkou místních hovorů se před číslo vždy vkládá 0.

Nejdůležitější telefonní čísla pro návštěvníky Švédska:

Institucetelefonní čísla
České aerolinie (0)8-54545490
Požárníci, pohotovost, policie 112
Diplomatická služba MZV Švédska (0)8-4051000
Nemocnice Danderyd (0)123 550 00
Poruchy telefonních linek (0)90400
Informace o telefonních číslech ve Švédsku 118 118
Informace o telefonních číslech v zahraničí 118 119

1.18. Internetové informační zdroje

InstituceInternetová adresa
Obecné informace
Virtual Sweden www.sweden.se
Švédský institut www.si.se
Žluté stránky www.gulasidorna.se
Počasí www.smhi.se
Státní správa
Parlament www.riksdagen.se
Vláda www.regeringen.se
Ministerstvo zahraničních věcí www.regeringen.se
Ministerstvo financí www.regeringen.se
Ministerstvo spravedlnosti www.regeringen.se
Ministerstvo obrany www.regeringen.se
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí www.regeringen.se
Ministerstvo pro školství a výzkum www.educationministry.se
Ministerstvo zemědělství www.regeringen.se
Ministerstvo životního prostředí
www.regeringen.se
Ministerstvo pro podnikání, energetiku a komunikace www.regeringen.se
Ministerstvo kultury www.regeringen.se
Ministerstvo práce www.regeringen.se
Konfederace, svazy a asociace
Konfederace švédských podniků a podnikatelů - Näringsliv www.svensktnaringsliv.se
Federace švédských soukromých firem www.fr.se
Asociace švédských výrobců oceli www.jernkontoret.se
Asociace švédského obranného průmyslu www.defind.se
Švédská národní energetická rada www.stem.se
Švédská zemědělská rada www.sjv.se
Národní lesnická rada www.svo.se
Federace švédských farmářů www.lrf.se
Švédská veterinární asociace www.svf.se
Asociace švédských hotelů a restaurací www.shr.se
Švédská národní rada pro průmyslový a technický rozvoj - NUTEK www.nutek.se
Národní spotřebitelská rada www.kov.se
Asociace pěstitelů a prodejců obilí www.lantmannen.se
Obchod a ekonomika
Národní rada pro obchod www.kommers.se
Švédská exportní rada - Exportradet www.swedishtrade.se
Švédské obchodní komory www.cci.se
Stockholmská obchodní komora www.chamber.se
Švédská národní rada pro silniční dopravu - Vägverket www.trafikverket.se
Celní správa www.tullverket.se
Národní institut pro ekonomický výzkum - Konjunkturinstitutet www.konj.se
Švédská agentura pro mezinárodní rozvojovou pomoc - SIDA www.sida.se
Veletrhy a výstavy
Stockholmské výstaviště www.stockholmsmassan.se
Veletržní a kongresové centrum Göteborg www.swefair.se
ELMIA Jönköping www.elmia.se
Akademické a výzkumné instituce
Královská vědecká akademie www.kva.se
Královská švédská zemědělská a lesnická akademie www.ksla.se
Švédský výzkumný institut obchodu www.hui.se
Švédský institut pro dopravu a spoje www.sika-institute.se
Institut pro výzkum papíru a celulózy www.patrafee.se
Švédský institut pro evropské politické studie - SIEPS www.sieps.se
Finance a banky
Švédská národní banka - Riksbank www.riksbanken.se
Nordea www.nordea.com
Skandinaviska Enskilda Banken - SEB www.seb.se
Handelsbanken www.handelsbanken.se
Stockholmská burza www.nasdaqomxnordic.com
Investice
Agentura Invest in Sweden - ISA www.isa.se
Swedfund AB www.swedfund.se
Statistika

1.19. Adresy významných institucí

InstituceAdresaInternet
Státní správa
Parlament Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
E-mail: riksdagsinformation@riksdagen.se
www.riksdagen.se
Vláda Regeringskansliet
103 33 Stockholm
www.regeringen.se
Ministerstvo zahraničních věcí

Gustav Adolfs torg 1

103 39 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo spravedlnosti

Rosenbad 4

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo obrany

Jakobsgatan 9

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí

Fredsgatan 8

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo financí

Drottninggatan 21

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo pro školství a výzkum

Drottninggatan 16

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo zemědělství

Fredsgatan 8

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo životního prostředí

Tegelbacken 2

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo pro podnikání, energetiku a komunikace

Jakobsgatan 26

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo pro integraci a rovnost pohlaví

Fredsgatan 8

1003 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo kultury

Drottninggatan 16

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo práce

Jakobsgatan 26

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Švédský statistický úřad

SCB

Box 24300

104 51 Stockholm

E-mail: information@scb.se

www.scb.se
Celní správa

Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

E-mail: tullverket@tullverket.se

www.tullverket.se
Konfederace, svazy a asociace
Konfederace švédských podniků a podnikatelů

Svenskt naringsliv

Storgatan 19

114 82 Stockholm

www.svensktnaringsliv.se
Federace soukromých firem

Foretagarna

Regeringsgatan 52

106 67 Stockholm

E-mail: info@foretagarna.se

www.foretagarna.se
Asociace švédských výrobců oceli

Jernkontoret

Kungsträdgardsgatan 10

Box 1721

111 87 STOCKHOLM

E-mail: office@jernkontoret.se|

www.jernkontoret.se
Asociace švédského obranného průmyslu

Association of Swedish Defence Industries

Volvohuset

Box 5510

114 85 Stockholm

E-mail: info@soff.se

www.soff.se
Švédská národní energetická rada

STEM

Box 130

631 04 Eskilstuna,

E-mail:registrator@energimyndigheten.se

www.stem.se
Švédská zemědělská rada

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

www.sjv.se
Národní lesnická rada

Skogsstyrelsen

Vallgatan 8

551 83 Jönköping

E-mail: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

www.svo.se
Federace švédských farmářů

LRF

Franzéngatan 6

105 33 Stockholm

E-mail: info@lrf.se

www.lrf.se
Švédská veterinární asociace

SVF

Kungsholms Hamnplan 7

Box 12 709

112 94 Stockholm.

E-mail: office@svf.se

ww.svf.se
Asociace švédských hotelů a restaurací

SHR

Kammakargatan 39

Box 1158

111 81 STOCKHOLM

E-mail: info@shr.se

www.shr.se
Švédská agentura pro ekonomický a regionální růst

TILLVÄXTVERKET

102 61 Stockholm

E-mail: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

www.tillvaxtverket.se
Národní rada pro spotřebitele

Lagergrens Gata 8

Box 48

651 02 Karlstad

www.kov.se
Obchod a ekonomika
Národní institut ekonomického výzkumu

Konjunkturinstitutet

Kungsgatan 12-14
Box 3116

103 62 Stockholm

E-mail:ki@konj.se

www.konj.se
Národní rada pro obchod

Commerskollegium

Drottninggatan 89

Box 6803

113 86 Stockholm

E-mail: kommerskollegium@kommers.se

www.kommers.se
Stockholmská obchodní komora

Svenska Handelskammarförbundet Stockholm

Box 160 50

103 21 Stockholm

E-mail: tradeofficer@chamber.s

www.chamber.se
Švédská exportní rada

Exportradet

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
Box 240
101 24 Stockholm
E-mail: info@swedishtrade.se

www.swedishtrade.se
Švédská národní rada pro silniční dopravu

Vägverket

Röda vägen 1

781 87 Borlänge

E-mail: vagverket@vv.se

www.vv.se
Invest in Sweden

ISA Sweden

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70 B6
P O Box 90
SE-101 21 Stockholm, Sweden
E-mail: isa@isa.se

www.isa.se
Swedfund AB

Swedfund International AB

Box 3286

103 65 Stockholm

E-mail: info@swedfund.se

www.swedfund.se
Veletrhy a výstavy
Stockholmské výstaviště

Stockholmsmässan AB

Mässvägen 1, Älvsjö
125 80 STOCKHOLM

E-mail: infomaster@stofair.se

www.stofair.se
Švédské veletržní a kongresové centrum

The Swedish Exhibition Centre

Mässans Gata/Korsvägen

412 94 Göteborg

E-mail: infomaster@svenskamassan.se

www.swefair.se
ELMIA

Elmia AB

Box 6066

550 06 JÖNKÖPING
E-mail: info@elmia.se

www.elmia.se
Asociace pěstitelů a prodejců obilí

Lantmännen

Box 30192

104 25 Stockholm

E-mail: info@lantmannen.com

www.lantmannen.se
Obecné informace
Virtual Sweden

Skeppsbron 2
Box 7434
103 91 Stockholm

E-mail: info@sweden.se

www.sweden.se
Švédský institut

Svenska Institutet

Skeppsbron 2

Box 7434

103 91 Stockholm

E-mail: si@si.se

www.si.se
Žluté stránky E-mail: kundkontakt@eniro.se www.gulasidorna.se
Počasí E-mail: kundtjanst@smhi.se www.smhi.se
zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade