free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

Švýcarsko

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

1.2. Rozloha

Švýcarsko (dále CH) leží v centru střední Evropy. Svou rozlohou 41 293 km čtverečních patří mezi nejmenší evropské země(představuje 1/2 rozlohy Rakouska , nebo velikost Holandska).

V celkové délce 1 892 km hraničí s pěti státy: na jihu s Itálií (746 km), na západě s Francií (575 km), na severu s Německem (364 km), na východě s Rakouskem (165 km) a s Lichtenštejnskem (42 km).

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

7 870,1 tis. k 31.12.2010, z toho 50, 7 % tvoří ženy a 49,3 % muži. Průměrná hustota - cca 190 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Z počtu 7 870,1 tis. obyvatel tvoří 22,4 % cizinci (rostoucí trend). 20,9 % tvoří občané pod věkovou hranicí 20 roků, 26,7 % od 20 do 39 let, 35,6 % 40-64 roků a 16,8 % občanů nad 65 let. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva tvoří 1 %. Na 1 ženu připadá 1,54 dítěte. V r. 2010 se zvýšil počet obyvatel o 80 290, naproti tomu bylo ve stejném roce zaznamenáno 62 649 úmrtí.

1.5. Národnostní složení

Všechny skupiny obyvatelstva, které používají některý ze čtyř úředních jazyků, se považují za Švýcary. 63,7% se hlásí ke germánským předkům a hovoří německy, 20,4% obyvatel je frankofonních, 6,5% má italské kořeny a 0,5% obyvatelstva je historicky keltského původu s románskými předky a hovoří rétorománsky.

V zemi je jinak zastoupeno dalších 46 jazykových skupin, z nichž najsilnější je srbská a chorvatská (1,4 %), albánská a portugalská (1,3%). Veškeré obyvatelstvo s dosaženým středoškolským vzdělání komunikuje rovněž anglicky. Agličtina se běžně používá pro obchodní jednání.

1.6. Náboženské složení

41,8 % obyvatel tvoří katolíci, 35,3 % protestanti, 4,3 % se hlásí k islámskému náboženství, 9,9 % k ostatním náboženstvím a 11% občanů je bez vyznání.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavním městem Švýcarské konfederace je Bern se 133 tisíci obyvatel.

Důležitá hospodářská centra :

Územní členění:

Švýcarsko je tvořeno 23 kantony, z nichž 3 jsou roděleny na tzv. plokantony, t.j. v celku tedy 26 kantonů, které mají v rámci konfederace vysoký stupeň samosprávy s vlastní vládou a parlamentem.

Přehled kantonů s uvedením používaného jazyka, rozlohy a počtu obyvatel:

- německy – Curych, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau, Thurgau

polokantony: Obwalden, Nidwalden, Basilej-město, Basilej-venkov, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden

- francouzsky i německy – Valais/Wallis

- francouzsky – Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Ženeva, Jura

- italsky – Ticino

- rétorománsky – Graubünden

Zürich (Zürich, 1729 km2, 1,13 mil.), Bern (Bern, 6 050 km2, 923 tis.), Luzern (Luzern, 1492 km2, 304 tis,.), Uri (Altdorf, 1076 km2, 34 tis.), Schwyz (Schwyz, 908 km2, 103 tis.), Obwald-polokanton (Sarnen, 490 km2, 28 tis.), Nidwald-polokanton (Stans, 276 km2, 31 tis.), Glarus (Glarus, 684 km2, 37 tis.), Zug (Zug, 239 km2, 81 tis.), Fribourg (Fribourg, 1670 km2, 193 tis.), Solothurn (Solothurn, 791 km2, 219 tis.), Basilej - město - polokanton (Basilej, 37 km2, 196 tis.), Basilej - venkov - polokanton (Liestal, 428 km2, 225 tis.), Schaffhausen ( Schaffhausen, 298 km2, 70 tis.), Appenzell A.R. - polokanton (Herisau, 243 km2, 50 tis.), Appenzell A.I. - polokanton (Appenzell, 172 km2, 14 tis.), St. Gallen (St. Gallen, 2014 km2, 402 tis.), Graubünden (Chur, 7106 km2, 166 tis.), Aarau (Aargau, 1404 km2, 467 tis.), Thurgau (Frauenfeld, 1013 km2, 191 tis.), Ticino (Bellinzona, 2811 km2, 276 tis.), Vaud (Lausanne, 3219 km2, 544 tis.), Valais (Sion, 5226 km2, 230 tis.), Neuchatel (Neuchatel, 797 km2, 155 tis.), Ženeva (Ženeva, 282 km2, 363 tis.), Jura (Delémont, 843 km2, 65 tis.).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 CHF (neboli 1 švýcarský frank) = 100 rappů, ve většině mezinárodních hotelů, velkých nákupních střediscích a všude v příhraničních oblastech i v restauracích je možno použít jako měnu Euro v denním přepočtovém kursu stanoveném provozovatelem těchto zařízení. Naprostou běžností je pak používání platebních karet, a to jak debetních tak kreditních.

1 CHF = 21,124 CZK - ke 4.1. 2012 ČNB

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky se člení ve Švýcarsku na svátky celostátní, kantonální a církevní.

Svátky se liší kanton od kantonu. Například 1. květen je v kantonu Bern dnem pracovním. V kantonu Curych je volno, v kantonu St. Gallen je volno půl dne.

V některých místech je volno posledních několik pracovních hodin u příležitosti místních svátků (cibulový trh v Bernu v mesici listopadu).

Pracovní doba je obvykle 8–12, 13–17 hodin. Polední přestávka je obvyklá i v některých menších obchodech. Obchody ve všední den zavírají zpravidla v 18.30. Ve čtvrtek nebo v pátek bývá prodejní doba delší (zpravidla do 21 hod). V sobotu je prodejní doba 8–12, ve většině obchodů však 8–17. Běžné obchody jsou v neděli zavřené. V neděli se dá nakoupit široký sortiment výrobků u čerpacích stanic nebo na nádražích větších měst. V turisticky významných městech či oblastech jsou obchody otevřeny i v neděli, např. Interlaken, Gstaad, Zermatt, apod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při obchodním styku se Švýcary je třeba upozornit na několik odlišností, od lépe známějšího např. německého prostředí: Švýcar je zdrženlivější a zachovává si větší odstup než Němec. Přátelství se navazuje daleko obtížněji.

Francouzsky mluvící Švýcary potěší, když s nimi mluvíte v jejich mateřštině. Pokud francouzsky nemluvíte, většina z nich dá přednost angličtině před němčinou. Zdůrazňování titulů není tak důsledné jako v České republice. Při oslovení je lépe oslovit jménem než titulem.Ve francouzsky mluvící části se tituly na vizitky nepíší.

Luxusní auto, šperk a okázalý přepych nezaujme. Švýcaři jsou šetrní. Okázalé pohoštění se necení jako výraz úspěšnosti firmy, ale jako mrhání. Dochvilnost, zejména v německy mluvících oblastech Švýcarska, je samozřejmostí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestě do Švýcarska, stejně jako do jiných zahraničních destinací, se doporučuje uzavřít pojištění pro cestu a pobyt. Majitelé platebních karet (jako např. VISA, MASTER CARD, apod.) mohou využít úrazového pojištění, které jim užívání těchto karet nabízí. Při každém pojištění se doporučuje pečlivě prostudovat pojistné podmínky, na co se pojištění vztahuje a na co nikoliv. Při nemoci a úrazu lékař i zdravotnické zařízení vystavují účet, který je nutno nejprve zaplatit v místě a které následně pojišťovna pojištěnci refunduje. Doporučuje se mít s sebou Evropský průkaz pojištěnce.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Česká kancelář agentury CzechInvest a CzechTrade se přestěhovala z Mnichova do Düsseldorfu, kde už rovněž působí CzechTourism a České centrum. Všechny instituce sídlí v jedné budově, která se v zájmu jednotného marketingu prezentuje pod názvem Český dům.

Kancelář Agentury CzechTrade - Düsseldorf - místně příslušná i pro Švýcarsko

Kontaktní údaje

CzechTrade

Martin-Luther-Platz 28

D-40212 Düsseldorf

Tel.: +49 211 598 256 88

Fax: +49 211 566 430 31

Tel-CZ: +420 224 907 813

E-mail: duesseldorf@czechtrade.cz

Web: www.czechtrade-germany.de

Kontaktní osoba: pan Vít Bruner – vedoucí ZK (GSM: +49 176 802 237 23)

Kancelář Agentury CzechInvest - Düsseldorf - místně příslušná i pro Švýcarsko

Kontaktní údaje:

CzechInvest

Martin-Luther-Platz 28

D-40212 Düsseldorf

Kontaktní osoba - pan Milan Pátek (ředitel ZK)

CzechTourism in Switzerland

c/o Daniela Kohler

Wildenstrasse 9

CH-8049 Zürich

info-ch@czechtourism.com

www.czechtourism.com

Zastoupení autobusové společnosti ČSAD Tišnov (EUROLINES)

paní Gabriela Vertat-Barak

Adresa: CH - 3174 Thörishaus

Tel.: +41 31 889 11 79

Fax: +41 31 889 11 75

HST - Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

Budova Lighthouse

Jankovcova 1569/2c

CZ-170 00 Praha 7

Tel.: +420 222 516 614

Fax: +420 222 513 685

Web: www.hst.cz

Kontaktní osoba: paní Alena Koukalová, e-mail: info@hst.cz

Česká centra, CzechTrade a CzechInvest nemají ve Švýcarsku oficiální zastoupení, resp. zahraniční kanceláře.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Z praktických telefonních čísel lze zmínit následující:

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Významné švýcarské spolkové úřady (Spolkové shromáždění - Parlament, Spolková rada - vláda, jednotlivá ministerstva, a další instituce státní správy) mají sídlo v Bernu. Občanům jsou přístupny převážně prostřednictvím internetové korespondence a na webových stránkách těchto institucí je rovněž uveřejňováno nejvíce informací pro veřejnost určených. Vstupní stránkou pro kontakt s institucemi je www.admin.ch .

V Ženevě má naopak sídlo většina mezinárodních institucí, jakými jsou např.: organizace a agentury Spojených národů (Center for Human Rights, UNESCO, UNICEF), různé mezivládní a nevládní organizace (EFTA, IMF, WTO) a další významné mezinárodní organizace jako Mezinárodní červený kříž a Hnutí červeného půlměsíce. Jejich kompletní seznam a veškeré kontaktní údaje jsou k dipsozici na webových stránkách Geneva International Forum: www.intl.ch

Z mezinárodních organizací mají v Bernu své sídlo Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu OTIF (Organisation Intergouvernementale Pour les Transports Intenationaux Ferroviaires), www.otif.ch a dále Světová poštovní unie UPU (Union Postale Universelle), www.upu.int .

Naprostá většina švýcarských a mezinárodních finančních institucí se nachází v Curychu. Přístup k jejich kontaktním stránkám je možný prostřednictvím sdružení švýcarských bank a finančních firem s názvem SwissBanking, viz. www.swissbanking.org

zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade